Kadaň, okres Chomutov, Ústecký kraj, 5-927 areál kláštera alžbětinek, konvent s rajským dvorem čp. 234, pohled od severovýchodu,

Kadaň, okres Chomutov, Ústecký kraj,
5-927 areál kláštera alžbětinek,
konvent s rajským dvorem čp. 234,
pohled od severovýchodu,