Slaný, rozhodnutí o zřízení ochranného pásma kolem souboru kulturních památek historického jádra města Slaného, 29.12.1984, SSPP...

Slaný, rozhodnutí o zřízení ochranného pásma kolem souboru kulturních památek historického jádra města Slaného, 29.12.1984, SSPPOP, sign. ONV Kladno