You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vedrių piliakalnis iš oro (šiaurės vakarų pusės)

Piliakalnis įrengtas Akmenos kairiajame ir Akmenyno dešiniajame krantuose, jų santakoje. Aikštelė buvo 35 m ilgio, pailga R-V kryptimi, kiek aukštesniu R galu. Jos plotis neaiškus, nes Akmena nuplovė didžiąją piliakalnio dalį, liko tik 1-5 m pločio (R pusėje) jo P kraštas ir šlaitas. R aikštelės gale supiltas 5 m aukščio, 30 m pločio pylimas, kurio išorinis 6 m aukščio šlaitas leidžiasi į 20 m pločio, 4 m gylio griovį. V gale įtvirtinimai mažiau aiškūs, nes čia jie beveik visiškai nuplauti (išliko tik pats P jų kraštas). 8 m žemiau aikštelės būta griovio ir už jo supilto 15 m pločio pylimo, kurio išorinis pylimo 3 m aukščio šlaitas leidosi į 9 m pločio, 1 m gylio griovį. Už griovio, toliau į V buvo piliakalniui greičiausiai nepanaudota žemėjanti kalvos dalis. Į R nuo piliakalnio, už griovio įrengtas priešpilis. Jo aikštelė trikampė, 33x15 m dydžio. Aikštelės R krašte supiltas 33 m ilgio, 5 m aukščio, 16 m pločio pylimas, už kurio yra 20 m pločio, 1,5 m gylio griovys. Piliakalnio ir priešpilio šlaitai statūs, 25 m aukščio. Š piliakalnio šlaitas nuo senų laikų nuolat griūna. Piliakalnis ir priešpilis apaugę medžiais, priešpilio aikštelė dirvonuoja. Į R nuo priešpilio ir į P nuo piliakalnio 2 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos keramikos, molio tinko. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia. Pasiekiamas iš Naujojo Obelyno-Varsėdžių kelio, prieš Varsėdžius pasukus į kairę (ŠV) link Kazokų, pavažiavus 1,1 km ir pasukus į dešinę (Š) keliuku, laukais iki jų Š kiek dešinesnio krašto - iš viso 1 km (yra kitapus Akmenyno upelio). Lit.: Krzywicki, 1908, p. 40, 44, 52-54, 87; 1909, p. 38; Kšivickis, 1928, p. 41, 45, 53-55, 88; Крживицкий, 1909, c. 107, 109, 113-116, 120, 128; LAA, p. 177 (Nr. 798).

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication