You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kukarskės piliakalnis iš oro (vakarų pusės)

Piliakalnis įrengtas kranto kyšulyje, Nemuno ir Šerentos santakoje. Aikštelė netaisyklingo trikampio formos, pailga R-V kryptimi, 50 m ilgio, 30 m pločio R pusėje. Joje rasta lipdytos keramikos. Aikštelės R pusėje supiltas 35 m ilgio, 4 m aukščio, 17 m pločio pylimas, kurio 6 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į 35 m ilgio, 15 m pločio, 2 m gylio griovį. Šlaitai į upių slėnius statūs, 10-20 m (į Nemuną) aukščio. Aikštelė dirvonuoja, šlaitai ir pylimas apaugę lapuočiais. Piliakalnis apardytas arimų, P pylimo kraštas apardytas čia ėjusio kelio. Į Š, R ir P nuo piliakalnio yra 2 ha ploto papėdės gyvenvietė (tyrinėta 2001 m.), kurioje rasta grublėtos keramikos, židinys. 200 m į PV nuo piliakalnio yra I tūkst. kapinynas (tyrinėtas 1984 m.). Piliakalnyje stovėjo 1295 m. kryžiuočių sudeginta Kimelio pilis. Piliakalnis datuojamas I tūkst. viduriu - XIII a. Pasiekiamas Kidulių­Sudargo plentu (184) (yra 50 m į dešinę (Š) nuo jo, ties pirmu didesniu posūkiu į kairę, plentui pradėjus leistis į Šerentos upelio slėnį). Lit.: Batūra, 1987; Dakanis, 1994, p. 43 (Nr. 21); Zabiela, 1995a, p. 235-236 (Nr. 36); Baranauskas, 2003, p. 64, 82.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication