You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kerelių piliakalnis iš oro (pietvakarių pusės)

Piliakalnis įrengtas Kupos kairiajame krante esančioje pelkėmis apjuostoje atskiroje kalvoje. Aikštelė keturkampė, pailga ŠV-­PR kryptimi, 30x19 m dydžio. Aikštelės ŠV ir PR kraštuose supilti 1,2­-1,5 m aukščio, 11 m pločio pylimai. Šlaitai statūs, 5­-6 m aukščio. Piliakalnis dirvonuoja, Š šlaitas apaugęs lapuočiais. ŠV papėdėje 1,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos keramikos, 2 žalvarinės apyrankės. 1984 m. V. Daugudis piliakalnio aikštelėje ištyrė 4 bendro 1 m2 ploto šurfus, aptiko 45­-70 cm storio kultūrinį sluoksnį. 1984­-1985 m. E. Grigalavičienė ištyrė visą piliakalnio aikštelę - iš viso 568 m2, rado iki 2 m storio kultūrinį sluoksnį. Jį sudaro 3 horizontai. Apatiniame horizonte aikštelė buvo apjuosta 2 m pločio, 0,5 m gylio grioviu, kuriame iš 30 cm skersmens sukastų stulpų įrengta medinė užtvara, ties pagrindu sustiprinta akmenų krovinėliais. Vėliau griovys buvo užpiltas, o aikštelės kraštuose pastatyti stulpinės konstrukcijos pastatai. Čia rasti akmeninių kirvių su skyle kotui fragmentai, svoreliai, kaulinės ylos, grandukai, adikliai, strėlės, ietigaliai, smeigtukai, žalvarinis kabutis ir sagtelė, molinės liejimo formos, brūkšniuota ir lygi keramika. Apatinis sluoksnio horizontas datuojamas I tūkst. pr. Kr. antrąja puse - pirmaisiais amžiais po Kr. Sudegus statiniams ir užtvarai, aikštelėje supiltas žvyro­ smėlio sluoksnis ir pastatyti nauji pastatai, aikštelės viduryje - geležies lydymo krosnelė. Pastatų vietose rasta geležinių smeigtukų, sagčių, adatų, peilių-pjautuvėlių, vedega, skiltuvas, žalvarinė apyrankė, molinis verpstukas, svorelis, brūkšniuota, lygi ir grublėta keramika. Šis sluoksnis datuojamas III-V a. Vėliau piliakalnis įtvirtintas pylimais, jame įvairiose vietose vėl pastatyti pastatai. Šiame sluoksnyje rasti geležiniai peiliai, pentinis siauraašmenis kirvis, pjautuvėliai, ylos, geležinis įtveriamasis ietigalis, žalvariniai kabučiai, įvijos, grublėta, lygi ir gludinta keramika. Radiniai datuojami VI a. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. antrąja puse - II tūkst. pradžia. Pasiekiamas nuo Kupiškio­-Rokiškio plento (122) pasukus pro Naivius į Tatkonis, už 600 m, Kerelių kaimo pradžioje, pirmuoju keliu pasukus į dešinę (P), 500 m iki Kupos, gelžbetoniniu lieptu perėjus per Kupą į kitą pusę (yra priekyje). Lit.: Покровский, 1899, c. 64; LAA, p. 83 (Nr. 308); Grigalavičienė, 1986c; 1989; 1992a; 1997; Daugudis, 1992b, p. 67; 1995, p. 137­-138; Simniškytė, 2002a, p. 53­-54; Zabiela, 2002a, p. 90­-92.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication