You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Paūdronių piliakalnis iš vakarų pusės

Piliakalnis (Pilies Kalnas (Zamkova Gura)) įrengtas Merkio dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje. Aikštelė ovali, pailga ŠR-PV kryptimi, 50x32 m dydžio, kiek iškilusiu viduriu, nuožulnėjančiu ŠR galu. Joje rasta brūkšniuotos keramikos. Aikštelės PV pakraštyje supiltas 20 m ilgio, 0,5 m aukščio, 10 m pločio pylimas, kurio išorinis 2,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į negilią, plačią, greičiausiai natūralią įdubą. Šlaitai vidutinio statumo, 10 m aukščio, pastatinti. Piliakalnis apardytas duobių bei karo meto apkasų, apaugęs mišku. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pirmąja puse. Pasiekiamas 1,4 km pavažiavus nuo Tabariškių keliu pro pasieniečių bokštą Paūdronių kaimo pusėn (į P), Baltarusijos sienos link, už antros sodybos kairėje pasukus į kairę (R) lauko keliuku link čia esančio nedidelio karjero, nuo jo dirvonuojančiu ožnugariu paėjus į R 200 m (yra jo gale, miško pakraštyje). Lit.: Strazdas, 2000, p. 119; Zabiela, 2001c, p. 30 (Nr. 21).

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication