You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Velžių piliakalnis iš pietų pusės

Piliakalnis įrengtas Arimaičių ežero P krante (dabar - tvenkinys). Aikštelė apvali, 25 m skersmens. Jos Š ir R krašte yra 1,5 m aukščio, 15 m pločio pylimas. R 4­-5 m aukščio šlaitas leidžiasi į 20 m pločio, 2 m gylio griovį. Šlaitai statūs, 8 m aukščio (dabar 6 m). R pašlaitėje, už griovio yra papilys. Jo aikštelė trapecinė, pailga V-­R kryptimi, 70x34­-40 m dydžio, kiek iškiliu viduriu. R jos gale iškastas 14 m pločio, 3 m gylio griovys, už kurio supiltas 1 m aukščio, 12 m pločio pylimas. Šlaitai nuolaidūs-vidutinio statumo, 4 m aukščio. Į R nuo papilio yra 60x10-15 m dydžio kiek iškiliu viršumi, apie 2 m aukščio nuo vandens aukštumos galas, kurio R krašte yra 1 m aukščio, 18 m pločio kauburys, primenantis suardyto pylimo liekanas. 1969 m. J. Naudužas ištyrė piliakalnio aikštelę, padarė R pylimo bei griovio ir Š šlaito pjūvį - iš viso 1075 m2. Piliakalnyje aptiktas iki 60 cm storio kultūrinis sluoksnis su sidabrine antkakle, žalvarinėmis pasaginėmis segėmis, smeigtuko fragmentu, kabučiu, trinamosiomis girnomis, lipdyta ir apžiesta keramika, gyvulių kaulais. Aikštelės pakraščiuose stovėjo medinė siena, kurios išliko akmenų juosta su apdegusio molio tinko gabalais. Padarius pylimo pjūvį nustatyta, kad jis supiltas per 3 kartus iš smėlio-žvyro sluoksnio. Bendras pylimo sluoksnių storis siekė 2,8 m. Pylimo papėdėje buvo 12 m pločio, 1,6 m gylio griovys. Pačioje aikštelėje aptiktos 3 keturkampių ilgų pastatų vietos. Papilyje ištyrus 100 m2 plotą rastas židinys. Papilio pylimas centrinėje dalyje nukastas, griovys užpiltas padarant kelią, einantį į papilyje įrengtą pliažą bei dviaukštį „Žirnelio“ pastatą. Piliakalnio aikštelė dirvonuoja, šlaitai apaugę retomis pušimis. Papilys taip pat apaugęs retomis pušimis. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia. Pasiekiamas iš Radviliškio-­Panevėžio plento (A9) Velžiuose pasukus į kairę (Š), pavažiavus 1,3 km iki kelio galo (mašinų stovėjimo aikštelės) (yra priekyje, už 200 m, einant keliu link „Žirnelio“, 30 m į kairę (V) nuo jo). Lit.: LAA, p. 180 (Nr. 808).

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication