You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Barčių piliakalnio šiaurės vakarinė dalis iš pietų pusės

Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Uosupio dešiniajame krante. Aikštelė trapecinė, pailga P-Š kryptimi, 50 m ilgio, 35 m pločio Š gale, 25 m pločio P. Šlaituose 1-1,5 m žemiau aikštelės iškastas 4 m pločio, 1 m gylio griovys, už kurio supiltas 1,2-1,7 m aukščio, 8 m pločio pylimas. Š pusėje griovys ir pylimas virtę terasa. V pusėje pylimo išorinis 3,5 m šlaitas leidžiasi į antrą 8 m pločio, 0,5 m gylio griovį, už kurio yra antras 0,5 m aukščio, 8 m pločio pylimas 1 m aukščio išoriniu šlaitu. Šlaitai vidutinio statumo, 15 m aukščio. Aikštelėje žymi V. Šukevičiaus tyrinėjimų vieta ­ likusi neužversta plati duobė. Piliakalnis apaugęs pušimis. Žinomas ir Čepelūnų bei Ulbinų vardais. V papėdėje, 1 ha plote yra gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos keramikos, trinamosios girnos. 1890 m. V. Šukevičius aikštelės P dalyje ištyrė 64 m2, aptiko 30-80 cm storio kultūrinį sluoksnį su titnaginiu kirviu, lipdyta keramika, gyvulių kaulais. 1983 m. E. Grigalavičienė aikštelėje ištyrė 5,5 m2 dydžio bendrą plotą, rado kultūrinį sluoksnį be radinių. Piliakalnis datuojamas I tūkst. Pasiekiamas nuo Varėnos-Dubičių plento, neprivažiavus Uosupio užtvankos, pasukus pirmu žvyruotu keliu į dešinę (PV) ir pavažiavus 1,5 km, už miškelio pasukus į kairę (P) ir pavažiavus 200 m lauko keliuku (yra priekyje, miške). Lit.: Шукевич, 1893, c. 98; Покровский, 1893, c. 107-108; Szukiewicz, 1898, p. 220; Гуревич, 1962, c. 204; LAA, p. 37 (Nr. 67); Zabiela, 1991, p. 26, 32.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication