You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Burbiškių piliakalnis iš oro (šaurės vakarų pusės)

Piliakalnis (Pilies Kalnas) įrengtas aukštumos kyšulyje. Aikštelė keturkampė, pailga R-V kryptimi, 45x40 m dydžio. Joje buvo randama akmeninių ir geležinių kirvių bei kitų radinių. Aikštelės V pusėje supiltas 0,5 m aukščio, 10 m pločio pylimas, kurio išorinėje (V) pusėje yra 30 m ilgio R-V kryptimi, 40 m pločio aukštumos dalis, iškilusi per 2 m - galbūt priešpilis. Jos 2 m aukščio ŠV šlaitas leidžiasi į 20 m pločio terasą, kurios 2 m aukščio ŠV šlaitas vėl leidžiasi į kitą 6 m pločio terasą 2 m aukščio išoriniu šlaitu. Į PR nuo piliakalnio yra papilys (Parškalnis), įrengtas atskiroje didelėje kalvoje, esančioje tarp Melnyčios upelio ir Paršežerio pakrantės raistų. Aikštelė apvali, 125 m skersmens. Joje rasta žiestos keramikos, molio tinko. Jos V krašte yra 0,7 m aukščio, 7 m pločio pylimas. V papėdėje, 8 m žemiau aikštelės iškastas 3 m pločio, 0,5 m gylio griovys, už kurio supiltas 1,5 m aukščio, 7 m pločio pylimas. Piliakalnis ir papilys labai apardyti arimų. Piliakalnio šlaitai statūs, 15-20 m aukščio, papilio šlaitai vidutinio statumo, 8-12 m aukščio. Piliakalnis dirvonuoja, tačiau palengva apauga lapuočiais. Papilys dirvonuoja. 600 m į ŠR yra V-XI a. senkapis. 400 m į V esanti aukščiausia apylinkės kalva vadinama Sargikalniu. 1 km į ŠR skersai per tarp Paršežerio ir Lūksto ežerų esančias pelkes ir Sietuvos upelį veda kūlgrinda. Piliakalnyje stovėjo Paršpilio pilis (minima 1385, 1387, 1393 m.; 1384 ir 1395 m. nurodoma buvus tik piliavietę). Piliakalnis datuojamas I tūkst. - XIV a. Pasiekiamas Laukuvos-Varnių (per Drobūkščius) keliu Burbiškiuose pasukus į dešinę (PR) ir pavažiavus 1 km (yra už sodybos dešinėje (PV), priekyje). Lit.: Покровский, 1899, c. 142; Krzywicki, 1906, p. 37-38, 56, 65, 66; Kšivickis, 1928, p. 38-39, 57, 66, 67, 68; Крживицкий, 1909, с. 105, 117, 118, 122, 123; LAA, p. 45 (Nr. 112); Baranauskas, 2003, p. 62, 86.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication