You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Klykių piliakalnis iš rytų pusės

Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, bevardžio upelio krante. Aikštelė keturkampė, orientuota Š-P kryptimi, 39 m ilgio, 46 m pločio, iki 1 m iškilusiu viduriu. Jos PR-P krašte supiltas 0,5 m aukščio, 5 m pločio pylimas. P ir V šlaituose, 2-2,5 m žemiau aikštelės iškastas 4 m pločio, 0,8 m gylio griovys, už kurio supiltas antras 45 m ilgio, 1,2 m aukščio, 9 m pločio pylimas, kurio išorinis šlaitas yra 3,5 m aukščio. Kituose šlaituose griovys ir pylimas virsta 4 m pločio terasa, esančia 4 m žemiau aikštelės. R ir Š šlaitų 5-6 m aukščio viršutinė dalis išlyginta, stati. Šlaitai statūs, 10 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, Š aikštelės dalyje iškasta duobė. Apaugęs lapuočiais. P papėdėje, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Piliakalnis datuojamas I tūkst. Pasiekiamas iš Utenos-Tauragnų plento pasukus į kairę (ŠR) Vilkablauzdės link, už 150 m vėl pasukus į kairę (Š), už 100 m - į dešinę (ŠR) keliuku pavažiavus 300 m, ties nedideliu jo posūkiu į kairę kalvoje paėjus į dešinę (ŠR) per apaugusį slėnį 100 m. Lit.: LAA, p. 86 (Nr. 327); Zabiela, 2001a, p. 48.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication