You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Puodkalių piliakalnio pylimas ir sodyba iš pietvakarių pusės

Piliakalnis įrengtas Bartuvos kairiajame ir Erlos dešiniajame krante, jų santakoje esančiame aukštumos kyšulyje. Aikštelė beveik apskrita, orientuota V-R kryptimi, 80 m ilgio ir 90 m pločio. PV ir V jos kraštuose supiltas puslankio formos 140 m ilgio, iki 5 m aukščio, 17 m pločio pylimas. Jo žemėjantys galai anksčiau juosė visą aikštelę, o V 7-8 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į priešpilį. Priešpilio aikštelė puslankio formos, orientuota R-V kryptimi, 20-32 m ilgio, 150 m pločio. Jos V krašte iškastas 6 m pločio, 2 m pločio dugne, 2 m gylio griovys, P krašte virtęs griova. Piliakalnio ir priešpilio šlaitai statūs, 10-11 m aukščio. ŠV šlaitu į piliakalnį ėjo kelias (likusi 2 m pločio terasa). Piliakalnis ir priešpilis apardyti arimų, duobių, piliakalnio PR aikštelės kraštas nuplautas, P pylimo dalis nukasta, PV priešpilio griovys beveik užlygintas. Aikštelės dirvonuoja, šlaitai apaugę lapuočiais. Į V nuo priešpilio yra 2 ha ploto papėdės gyvenvietė. 650 m į V nuo piliakalnio yra IX-XIII a. kapinynas. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - XIII a. Pasiekiamas Skuodo-Daukšių keliu už Bartuvos pasukus į dešinę (ŠV) ir pavažiavus 350 m pro sodybą (yra dešinėje (į R)). Lit.: Döring, 1888, p. 40-41; Покровский, 1899, c. 83; LAA, p. 142 (Nr. 614); Dakanis, Merkevičius, Zabiela, 1988, p. 183.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication