You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Molavėnų, Griaužų piliakalnio šiaurės vakarinė dalis iš rytų pusės

Pirmasis piliakalnis (Kauprės) įrengtas 350 m ilgio aukštumos kyšulyje Šešuvies dešiniajame krante. Jį sudaro pagrindinė aikštelė, kuri iš ŠV įtvirtinta dviem priešpiliais, o PR pusėje turi papilį. Dėl šlaitų erozijos iš piliakalnio (išskyrus papilį) liko tik ožnugaris. Aikštelė keturkampė, pailga ŠV-PR kryptimi, 28 m ilgio, 3-5 m pločio. PR papėdėje iškastas 13 m pločio, 3 m gylio griovys, už kurio supiltas 4,5 m aukščio, 15 m pločio pylimas, už jo iškastas antras 4 m pločio, 1 m gylio griovys, už kurio įrengtas papilys. Piliakalnio 6 m aukščio ŠV šlaitas leidžiasi į 18 m pločio, 4 m gylio griovį, už kurio įrengtas pirmasis priešpilis. Pirmojo priešpilio aikštelė keturkampė, pailga ŠV-PR kryptimi, 21x10 m dydžio, iškiliu viduriu. Jos ŠV krašte iškastas 11 m pločio, 2 m gylio griovys. Už griovio įrengtas antras priešpilis. Jo aikštelė irgi keturkampė, pailga ŠV-PR kryptimi, 20x14 m dydžio. Aikštelės PR gale supiltas 1 m aukščio, 9 m pločio pylimas, kurio išorinis 4 m aukščio status šlaitas leidžiasi į priešpilius skiriantį griovį. Aikštelės ŠV gale supiltas 3,5 m aukščio, 16 m pločio pylimas, kurio išorinis 2,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į 14 m ilgio, 16 m pločio, 0,5 m gylio griovį. Į PR už antro piliakalnio griovio įrengtas papilys. Jo aikštelė keturkampė, pailga ŠV-PR kryptimi, 115x45 m dydžio. Papilio šlaitai statūs, 5 m aukščio. Piliakalnio ir priešpilių šlaitai statūs, 18 m aukščio. Jų aikštelių didžiosios dalys nuplautos Šešuvies (iš ŠR pusės), ŠR šlaite ties piliakalnio aikštele erozija tebevyksta. Antro pylimo viršuje iškasta duobė. Visas piliakalnis apaugęs lapuočiais. Piliakalnis žinomas ir Griaužų vardu. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia. Pasiekiamas nuo Trepenėlių-Liolių kelio pasukus link Molavėnų, pervažiavus Skirtiną ir pasukus keliu dešinę (P), už 550 m (yra 100 m į kairę (PR)). Lit.: LAA, p. 110-111 (Nr. 451).

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication