You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Upytės piliakalnis iš oro (šiaurės rytų pusės)

Piliakalnis (Čičinsko Kalnas) įrengtas Vešetos pelkių (numelioruotos 1930­-1931 m.) supamos žvyringos kalvos ŠR siauresnėje dalyje. Pačios kalvos daugiau ŠR centrinėje dalyje (labiau į ŠR nuo centro) yra natūrali ovali 85 m ilgio, 25 m pločio, 6 m gylio įduba. Piliakalnio aikštelė keturkampė, pailga ŠR­-PV kryptimi, 40x18 m dydžio, 1 m aukštesniu PR šonu. ŠR aikštelės krašte supiltas 1,2 m aukščio, 17 m pločio pylimas, kurio išorinis 4 m aukščio šlaitas leidžiasi į 8 m pločio, 1,5 m gylio griovį, už jo yra supiltas antras 0,3 m aukščio, 8 m pločio pylimas (jame matyti iki 30 cm skersmens akmenys). PV aikštelės krašte supiltas 1,2 m aukščio, 14 m pločio pylimas, kurio 2,5 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į 8 m pločio terasą (joje irgi kyšo iki 30 cm skersmens akmenys), už jos yra 4 m pločio, 0,5 m gylio griovys. Už griovio supiltas antras 0,3 m aukščio, 6 m pločio pylimas. Šlaitai statūs, 6 m aukščio. ŠR pylimo viršus apardytas iškastos duobės. Į ŠV nuo piliakalnio, kitapus daubos esančioje didesnėje plokščioje kalvos dalyje įrengtas papilys, kurio pusmėnulio formos aikštelė pailga ŠR-­PV kryptimi, 200 m ilgio, 16-­38 m pločio. Jos PV-­ŠR kraštuose supiltas 250 m ilgio, 2 m aukščio, 10 m pločio puslankio formos pylimas. Š papilio šlaite, 4 m žemiau pylimo iškastas 7 m pločio, 1,5 m gylio griovys, už kurio supiltas pylimas (nuardytas). Griovys ir pylimas per 1 m kyla į ŠR pusę ir ŠR šlaite tampa 9 m pločio terasa, toliau į ŠR vėl virstančia 4 m pločio, 0,2 m gylio grioviu ir 0,3 m aukščio, 5 m pločio pylimu. Papilio PV ir ŠR šlaitai ir pylimo dalys sunaikintos karjero. Vidurinėje dalyje pylimas perkastas, ŠR dalyje prastumtas buldozeriu. Aikštelės Š dalyje yra didesnė duobė. Piliakalnis ir papilys apaugę praretintais lapuočiais medžiais ir krūmais. Šlaituose vietomis susiformavusios paviršinės erozijos. Piliakalnis minimas ir Tarnagalos vardu. 300 m į P yra III-­V a. kapinynas (tyrinėtas 1938 ir 1998-­1999 m.). 1997 m. papilio Š dalyje 10 m pločio pylimo pjūvį (40 m2) padarė S. Urbanavičienė ir nustatė, kad jis piltas per vieną kartą. 2004 m. papilio aikštelėje A. Petrulienė ištyrė 35 m2 dydžio plotą, aptiko dvaro laikų pastato pamatus. Papilyje XVII­-XVIII a. stovėjo Upytės pavieto dvarininko Vladislovo Sicinskio (1614 - ­po 1673 m.) dvaras (žinomi 1604 ir 1638 m. jo inventoriai). Piliakalnis datuojamas I tūkst. Pasiekiamas Panevėžio­-Upytės plentu (195) kaimo centre pasukus į dešinę (ŠV), pervažiavus Vešetą, už 50 m pasukus į dešinę (ŠR) prie pirmos sodybos dešinėje, nuo jos paėjus 100 m į priekį (Š) tiltu per Uostrautos upelį. Lit.: Покровский, 1899, c. 118; LAA, p. 171 (Nr. 763); Urbanavičienė, 1998; Zabiela, 2004b, p. 22­-26.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication