You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Petriškės piliakalnis iš vakarų pusės

Petriškės piliakalnis yra Drūkšių ežero P pakrantėje, ties kranto linijos ženkliu posūkiu, apie 1,18 km į PV nuo aušinamojo (įsiurbimo) kanalo žiočių ir apie 1,75 km į ŠV nuo pagrindinių kelių kryžkelės ties IAE centriniu korpusu. Piliakalniui įkurti pasirinkta masyvi ir aukšta ežero pakrantės kalva, iš P, PR ir R pusės atskirta pelkėtos daubos. Didžioji dalis kalvos jau nuplauta ežero, išliko tik jos PR šlaitas, kuris savo ruožtu apardytas tiesiant keliuką (nustumdytas paviršius). Piliakalnis užima apie 0,89 ha plotą. Gyvenvietės teritoriją sudaro miškas ir nedideli atviri plotai bei ją kertantis keliukas. Piliakalnis 2006 m. vasarą aptiktas E. Šatavičiaus. Tyrimų metu centrinėje piliakalnio dalyje (kalvos šlaite) aptiktas intensyvus iki 30 cm storio kultūrinis sluoksnis su pavieniais degintais kauliukais ir gausiais keramikiniais radiniais, kurie preliminariai datuojami bronzos amžiaus pabaiga – senuoju geležies amžiumi (VII a. pr. Kr. – IV a.). Radiniai skirtini Brūkšniuotosios keramikos kultūrai. Šį objektą nuolatos intensyviai žaloja eroduojanti ežero pakrantė. E.Šatavičiaus tekstas

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication