You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lukštų piliakalnis iš pietryčių pusės

Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, esančiame gilaus slėnio R krašte. Aikštelė keturkampė, pailga R-V kryptimi, 45x30 m dydžio. Jos ŠR krašte supiltas 0,4 m aukščio, 4 m pločio pylimas, už kurio iškastas 5 m pločio, 0,7 m gylio griovys. Už griovio supiltas antras 35 m ilgio, 1,2 m aukščio, 6 m pločio puslankio formos pylimas 1,7 m aukščio išoriniu šlaitu. PV-P šlaite, 5 m žemiau aikštelės yra nuolaidi 2 m pločio terasa, PR šlaite ­ 15x8m dydžio terasa. Šlaitai statūs, 16 m aukščio, viršutinėje dalyje pastatinti. Piliakalnis apardytas arimų, aikštelėje iškastos duobės. Jis apaugęs spygliuočiais. R papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lipdytos keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga - I tūkst. Pasiekiamas Lukštų-Obelių keliu pavažiavus 700 m nuo Lukštų ir už kelio susikirtimo su naftotiekiu pasukus į dešinę (V) link sodybos (yra už jos tvarto). Lit.: LAA, p. 100 (Nr. 401).

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication