You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Menkupių piliakalnis iš oro (pietų pusės)

Piliakalnis įrengtas bevardžio upelio suformuotame aukštumos kyšulyje. Aikštelė ovali, pailga ŠV-­PR kryptimi, 40x49 m dydžio, per 1,5 m iškilusiu viduriu. Aikštelę aplink juosė pylimas, kuris geriausiai išliko ŠR ir ŠV dalyse. ŠV aikštelės pakraštyje -­ 2 m aukščio, 11 m pločio pylimas, R pusėje - 0,5 m aukščio, 6 m pločio. R piliakalnio šlaite, 3 m žemiau pylimo yra 13x15 m dydžio terasa. Kita 10 m pločio terasa yra į Š nuo pylimo. Šlaitai statūs, 11­-12 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, pylimas iškasinėtas apkasais. Dirvonuoja, šlaitai apaugę lapuočiais ir eglaitėmis. Š ir ŠV papėdėse 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst. ­- II tūkst. pradžia. Pasiekiamas Kalvarijos­-Vištyčio plentu (200) už Jurgežerio pasukus į dešinę (Š) link Menkupių, Menkupių P dalyje, už Menkupių upelio pasukus į kairę (V), už 700 m, keliukų išsišakojime paėjus kairiau (į PR) 250 m per pievas, pakilus į kalną (yra 100 m į kairę (P)). Lit.: LAA, p. 107 (Nr. 432); Tarasenka, 1997, p. 100­-101.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication