You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Jurgaičių piliakalnis iš oro (šiaurės pusės)

Piliakalnis (Pilies Kalnas, Kryžių Kalnas) įrengtas atskiroje kalvoje Kulpės kairiajame krante. Aikštelė ovali, orientuota R-V kryptimi, 17 m ilgio, 25 m pločio. Jos R gale supiltas 13 m ilgio, 2,5 m aukščio, 14 m pločio pylimas, kurio išorinis 7 m aukščio šlaitas leidžiasi į papėdėje esantį 10 m pločio, 0,5 m gylio griovį, už kurio supiltas 19 m pločio, 2 m aukščio iš išorės pylimas. Aikštelės V gale supiltas 17 m ilgio, 3 m aukščio, 15 m pločio pylimas. Šlaitai statūs, 6-8 m aukščio. Piliakalnis apardytas nuo XIX a. vidurio jame statant ir tarybiniu laikotarpiu 1961, 1975 m. griaunant kryžius, kurių čia dabar yra daugiau kaip 100 tūkst. Ant R pylimo stovėjo koplyčia. Visas piliakalnio paviršius užstatytas kryžiais, išilgai per jį eina takas. Piliakalnis žinomas ir Domantų vardu. R, V ir Š papėdėse, 3 ha plote yra papėdės gyvenvietė (tyrinėta 1990, 1991 ir 1993 m.). Joje aptiktas iki 1 m storio XIII-XIV a. kultūrinis sluoksnis su židiniais, sidabrine sege, geležiniais peiliais, kirstukais, strėlės antgaliu, stikliniu karoliu, akmeniniu galąstuvu, lygia ir žiesta keramika, gyvulių kaulais, molio tinku. 200 m į PR yra IX-XII a. senkapis. 1999 m. piliakalnio R šlaite B. Salatkienė ištyrė 30 m2 dydžio plotą, aptiko iki 10 cm storio kultūrinį sluoksnį be radinių. Piliakalnyje stovėjo 1348 m. minima Kulių pilis. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - XIV a. Pasiekiamas iš Šiaulių-Joniškio plento (A12) pasukus plentu į dešinę (ŠR) Meškuičių link ir pavažiavus 1,8 km (yra 100 m į dešinę (PR)). Lit.: Покровский, 1899, c. 55; Krzywicki, 1906, p. 9, 12-13, 21, 27, 39, 58, 75; Kšivickis, 1928, p. 9, 12-13, 20, 27, 41, 59, 76; Крживицкий, 1909, с. 82, 85-86, 91, 97, 107, 119; Butėnas, 1922, p. 593-596; LAA, p. 75-76 (Nr. 269); Dakanis, 1992b, p. 100; Stankus, 1992; Salatkienė, 1994; 2000a; Mačiulis, 2000; Baranauskas, 2003, p. 63, 830.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication