You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bubių piliakalnis iš oro (pietryčių pusės)

Piliakalnis įrengtas Dubysos kairiojo kranto aukštumos kyšulyje. Aikštelė keturkampė, pailga PR-ŠV kryptimi, 80x35 m dydžio. Jos PR gale supiltas 35 m ilgio, 4,5 m aukščio, 18 m pločio pylimas, kurio išorinis 10 m aukščio šlaitas leidžiasi į 26 m pločio, 5 m gylio griovį, skiriantį piliakalnį nuo aukštumos. Aikštelės ŠV gale supiltas 0,8 m aukščio, 13 m pločio pylimas. Šlaitai statūs, 10-14 m aukščio. Aikštelė ir Š šlaitas apardyti 1944 m. apkasų, R papėdėje, griovyje ir šalia jo iškastos dvi bunkerių duobės. Piliakalnis dirvonuoja, R šlaite įrengti laiptai. Š, V ir P papėdėse, 6 ha plote yra papėdės gyvenvietė (teritorija 1993 m. nustatyta gręžiniais, tyrinėta 1997 ir 1999 m.). Joje aptiktas iki 1 m storio I tūkst. vidurio - XIV a. kultūrinis sluoksnis su pastato liekanomis, žalvariniais kabučiais, kauline adatine, grublėta, lygia ir žiesta keramika, gyvulių kaulais, molio tinku. 1 km į Š yra Jakštaičių-Meškių senkapis (tyrinėtas 1973-1974 ir 1982 m.). 1903-1906, 1909 ir 1911 m. aikštelę kasinėjo L. Kšivickis. Iš viso ištirtas apie 100 m2 dydžio plotas. Aikštelėje aptiktas 90 cm storio kultūrinis sluoksnis, kuriame išskirti du horizontai. Apatiniame horizonte buvo pelenų ir akmenų grindinys, viršutiniame - perdegusio molio tinko, žiestos keramikos. Aikštelės pakraštyje aptikta pora židinių. Kultūriniame sluoksnyje rasti geležiniai peiliai, pjautuvų ir dalgių fragmentai, kalavijo skersinis, sagtys, smeigtukas, raktas, susukta viela, pentinai, ietigaliai, arbaletiniai strėlių antgaliai; žalvariniai žiedai, apkalai, pasaginė ir apskrita segės, kabučiai (iš jų vienas su grandinėle), žvangučiai, įvijos; kabutis iš danties, kaulinė švilpynė, šukos, apkalų dalys; molinis pasvaras, akmeninių galąstuvų gabalai, įvairių geležinių ir žalvarinių dirbinių fragmentų, gyvulių kaulų. Radiniai datuojami I tūkst. viduriu - XIV a. Piliakalnyje stovėjo Dubysos pilis, kurią 1348 m. vasario mėnesį užpuolė ir sugriovė Livonijos Ordinas. Atstatytą pilį Ordinas vėl sugriovė 1358 m. sausio 24 d., tuomet žuvo 100 jos gynėjų. Piliakalnis datuojamas I tūkst. viduriu - XIV a. Pasiekiamas iš Šiaulių-Tauragės plento (A12) pasukus į dešinę (V) Š Bubių apvažiavimu, juo pavažiavus iki užtvankos per Dubysą ir nuo jos paėjus į kairę (P) 250 m. Lit.: Krzywicki, 1891; 1906, p. 15-16, 27, 39, 58, 82, 83-84, 86; 1925, p. 240; Kšivickis, 1928, p. 15, 27, 40, 59, 83, 84-85, 87; Крживицкий, 1909, с. 88, 97, 97, 107, 119, 125-126, 127; LAA, p. 43 (Nr. 100); Jurkštas, 1982; Dakanis, 1992b, p. 100; Jarockis, 1994a; 1994b; Salatkienė, 1998; Šapaitė, 2000; Rackevičius, 2002, p. 99-100, 157-158; Baranauskas, 2003, p. 63, 80.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication