You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Menkupių piliakalnis iš oro

Piliakalnis įrengtas bevardžio upelio suformuotame aukštumos kyšulyje. Aikštelė ovali, pailga ŠV-­PR kryptimi, 40x49 m dydžio, per 1,5 m iškilusiu viduriu. Aikštelę aplink juosė pylimas, kuris geriausiai išliko ŠR ir ŠV dalyse. ŠV aikštelės pakraštyje -­ 2 m aukščio, 11 m pločio pylimas, R pusėje - 0,5 m aukščio, 6 m pločio. R piliakalnio šlaite, 3 m žemiau pylimo yra 13x15 m dydžio terasa. Kita 10 m pločio terasa yra į Š nuo pylimo. Šlaitai statūs, 11­-12 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, pylimas iškasinėtas apkasais. Dirvonuoja, šlaitai apaugę lapuočiais ir eglaitėmis. Š ir ŠV papėdėse 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst. ­- II tūkst. pradžia. Pasiekiamas Kalvarijos­-Vištyčio plentu (200) už Jurgežerio pasukus į dešinę (Š) link Menkupių, Menkupių P dalyje, už Menkupių upelio pasukus į kairę (V), už 700 m, keliukų išsišakojime paėjus kairiau (į PR) 250 m per pievas, pakilus į kalną (yra 100 m į kairę (P)). Lit.: LAA, p. 107 (Nr. 432); Tarasenka, 1997, p. 100­-101.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication