You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Romučių piliakalnis iš oro

Piliakalnis (Gojelis) įrengtas aukštumos kyšulyje, Ventos dešiniajame krante, santakoje su Upiuku. Aikštelė keturkampė, pailga PV-ŠR kryptimi, 35x20 m dydžio. Jos ŠV krašte supiltas 25 m ilgio, 2,5 m aukščio, 24 m pločio pylimas, kurio išorinis 1,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į 11 m pločio, 0,5 m gylio griovį. P šlaite, 3,6 m žemiau aikštelės yra 13 m ilgio, 10 m pločio terasa. 2 m žemiau jos iškastas 3 m pločio, 0,2 m gylio griovys, už kurio supiltas 0,2 m aukščio, 8 m pločio pylimas. Šlaitai statūs, 6-10 m aukščio. Piliakalnis apardytas jame XIX-XX a. pradžioje buvusių kapinių (ant pylimo tebestovi kryžiai ir mūrinė koplytėlė), P šlaitas - keliuko. Aikštelė dirvonuoja (Š dalis apaugusi gyvatvorėmis), šlaitai apaugę lapuočiais, krūmų pomiškis iškirstas. ŠV ir PR papėdėse, 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė (tyrinėta 2002 m.), kurioje rastas 10 cm storio XI-XIII a. kultūrinis sluoksnis su žiesta keramika ir gyvulių kaulais. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia. Pasiekiamas iš Kuršėnų-Papilės plento (115) Romučiuose pasukus į kairę (PV), už 900 m pasukus į dešinę (ŠV) ir paėjus 150 m palauke (yra už Srauto upelio). Lit.: LAA, p. 146 (Nr. 639); Dakanis, 1992b, p. 101.

CC BY-NC-SA (opens in new window)

Provided by Vilnius University Faculty of Communication