Tyrimų dalyvė Galelių senovės gyvenvietėje (Utenos r.) archeologinių tyrinėjimų metu

Galaliai; darbo metu Utenos Kraštotyros muziejaus vyr. moksl. bendr. Valudskytė Birutė