Archeologė R. Kulikauskienė Nemenčinės piliakalnio (Vilniaus r.) archeologinių tyrimų metu