Medinio pastato (1) pamatinio rąsto fragmentas Vilniaus Žemutinės pilies (Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios) 1960 m. pietvakarinėje perkasoje

Vilnius, G. kalno papėdė. Pirmo pastato PV galo grindų balkio ir vidurinės sienos pamatinio balkio sudūrimas.