Overzicht linker zijgevel kapel

Interieur schip, grafzerk nummer 11, Jan Cornelis, 1555
Interieur, overzicht van de veilingzaal met informatiebord aan de muur
Gedeelte van de rechter zijgevel
vanaf de binnenplaats