Interieur, epitaaf van Jacob van Brouchoven, zuidtransept