Gevelsteen met voorstelling van de "vier gekroonde ambachtslieden"