overzicht

interieur naar het westen
grafmonument, fries onder de onderzijde van de dekplaat
interieur, TUINKAMER, overzicht
rechter zijgevel