Overzichtl linkerzijgevel van huisnummer 7, bedrijfsgedeelte dubbele inrijdeur onder toog, op maaiveldniveau staan rechts en links schampstenen