Κανονισμός συλλόγου

"Τομίδιο 12 σελίδων που περιλαμβάνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μορφωτικού και γυμναστικού συλλόγου Σηλυβρίας ""Ο ΑΠΟΛΛΩΝ""."