Fyndplats

1. Röse, 14 - 15 m diam och 1 m h. Stenarna är 0.2 - 0.4 m st. Begynnande övermossning. I N, NÖ och SÖ finns obetydliga gropar i kanten.Påförd odlingssten. Lövträd.2. Borttagen hällkista med röse. Ca 45 m SÖ om stensättningen hartidigare legat en liknande fornlämning. Omkring år 1895 tog den dåvarande ägaren, Gustav Karlsson bort stenarna. Röset innehöll en hällkista. Stenarna användes till trapps…