You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bengömma

Bengömma, mellan 2 st 1-2 m st block är en naturlig fördjupning 0,5 m diam och 0,7-0,8 m dj. Denna täcks till stor del av några 0,2-0,5 m st stenar. I fördjupningen syns tämligen rikligt med ben, troligen bräckta måltidsben av ren.


ATA Diarienr 6560/93 Fritidsarkeologgruppen i Stockholm


Plan stenbunden moränmark. Skogsmark, tallskog.