Ristning, medeltid/historisk tid

Rättvik 492 - Halgonberget
Rättvik 492 - Halgonberget
Nasseröd
Ramberget ristning