You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats?, ca 140x15-20 m (N-S). Vid förstagångsinventeringen observerades sporadiska till rikliga förekomster av skärvsten samt några osäkra kvartsitavslag på platsen.

Vid revideringsinventeringen år 2013 påträffades endast några enstaka skärvstenar på strandplanet.


Arkeologisk rekognoscering av Indalsälvens källområden Jämtland. Utförd av Riksantikvarieämbetet 1942. S.26.


Strandplan. Skogsmark, barrskog.