You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästbrukslämning

Slaggvarp förstörd/borttagen. Vid förstagångsinventeringen observerades på platsen 1 slaggvarp, ca 6 m diam och 0,5 m h. Slaggen var tung, mörk och blåsig och låg i den centrala delen i ytan. Enligt dåvarande gårdsägaren hade slagghögen varit större, men stora slaggstycken hade körts bort.

Vid revideringsinventeringen var slaggvarpen borttagen/utplanad och ej längre synlig. Vid sondning framkom enstaka slaggbitar samt kol och sot i marken på utpekad plats, strax V om jordkällare.


Svagt S-sluttande moränmark. Tomtmark.