You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästbrukslämning

Slaggvarp, ca 7x3 m (N-S) och ca 0,7 m h, övermossat. V delen är skadat av vägschaktning. I skärningen är slaggstycken av olika storlek. Mitt i skärningen, under en tallrot, är rest av en blästerugn, i form av ett ca 1 m l kraftigt kolskikt, kantat i N nedre delen, på 1 m:s dj i varpet, av i ytan synlig en ca 0,3 m st sten.
För beskrivning från inventeringen 1970, se skannat dokument.


Intill och Ö om skogsbilväg (N-S).


Tämligen brant V-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog, mest tall).