You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästplats

Blästplats, 15x10 m (NÖ-SV), bestående av 1 blästerugn, 1 slaggvarp, 3 fällstenar och 1 malmupplag.

Ugnen är rund, 1,2 m diam och 0,4 m dj, helt övertorvad. Vid provstick kändes stenar i kanterna. Ö och intill är blästergropen, oval, 3x1,8 m (Ö-V) och 0,1-0,4 m dj.

Slaggvarpet är ovalt, 5x4 m (Ö-V) och 1,2 m h, helt övertorvat. Slaggvarpet är beläget N om ugn och bälggrop.

Fällstenarna är 0,7-2,5 m diam och 0,1-0,4 m h. Stenarna bär spår efter bearbetning och fällslagg ligger på och bredvid dem.

Malmupplaget är 3 m diam och är beläget 2 m NNV om ugnen och bestämdes med sondning.


Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark, blandskog.