You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Bytomt, Marnäs gamla tomter., totalt 1130x275 m (NV-SÖ), fördeladpå 6gårdsområden enligt äldsta kartor. Redovisade separat.Längst i NV är:1) Tomtområde, 40x30 m (NÖ-SV), bestående av 1 gård. Idag ängsmark.120 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Tomtområde, 90x50 m (NV-SÖ), bestående av 1 gård. Idag gårdsområde.20 m SV om nr 2 är:3) Tomtområde, 460x270 m (NV-SÖ), bestående av 10-15 gårdar. Idaghuvudsakligengårdsom…