You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Hägnad?, oval, 19x13 m st (Ö-V). I centrum en plan yta, som sluttar upp mot denomgivande vallen, som är 2-3 m br och 0.25-0.4 m h. I VNV är en 1m br öppning.Beväxt med tallar och lövsly.Lämning av täktverksamhet.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.