You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 4 m diam och 0.3-0.5m h. Delvisövertorvad med i ytan talrika stenar, 0.1-0.5 m st. I NÖ delen ären jordfast sten, intill 2m l och 0.5 m h. Omedelbart S om lämningen är en markerad avsatsliknande kant imarken. Ö-V, ca 0.1 m h. Från centrum av lämningen har en del stenar plockats bort ochlagts på kanterna. Därvid har bildats en grop, ca 2 m l, 1 m br och …