You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Kvarnområde, 50x40 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 skvaltkvarn, 1kvarnbod samt 1terrasserad åkerparcell.Kvarnen, är 3x3 m st, timrad med pärttak. Ny skvalta och ränna. Ristningar över dörren. Äldstaårtalet 1847.Kvarnboden, är 2x2 m st, timarad med takvedstbelagt pulpettak. Ansluter i Ö till stort spisröse,2x1 m st och 1.5 m h. Ristningar över dörren, varav ett årtal är 1851.Åkerparcellen, är blockf…