You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fäbod

Fäbodlämning, 270x170 m st (NV-SÖ). Utsträckning enligt LMV-kartafrån1822-24. I områdets N del är rester efter 2-3 stugor med spismursrösen och cirka 5 grunderefter ekonomibyggnader.Inom området har dels avverkning skett, dels är området bearbetatmed markberedare, vilketgör det svårt att urskilja eventuella spår av odling. Äldsta belägg 1682 enligt Montelius.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäk…