You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning av 1 grund efter boningshus samt 2 uthusgrunderinom ett område av 40x30 m (NNÖ-SSV).Grunden efter boningshuset är belägen i områdets Ö del, 5x5 m(N-S). Övertorvad. I grundens NV hörn är rester efter spisstock,1.5 m diam och 0.6 m h. I ytan talrikt med tegel.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.