You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1)Torplämning, ca 410x400 m (NNV-SSÖ) bestående av:Husgrund, ca 9x6 m (V-Ö), med spismursröset i NÖ.På spismursröset är:Minnestavla, i koppar, med inskriften: Finntorp, sista torparenKarl Gustav Karlsson flyttade 1937. Uppsatt av sonen Ernst ochsonsonen Roger 1985.10 m SÖ om husgrunden är:Källargrop, 6x4 m (Ö-V) med ingång från Ö.2 m V om väg är:Uthusgrund, ca 9x6 m (Ö-V), med spismursröse i NÖ. I…