You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Oxnö gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

1) Fossil åkermark, ca 200x130 m (NÖ-SV), bestående av ca 12fossila åkerytor, bandformiga, svagt välvda tegar, ca 50-100 m l(NÖ- SV) och 7-14 m br samt avgränsade av grunda diken, 1 m broch 0.15 m dj. Ställvis är oregelbundna odlingsrösen. Iskogspartiet NV-V härom är otydligare odlingsspår. I anslutningtill och i SÖ kanten av nr 1 är: 2) Bytomt, rest av, ca 100x80 m(NÖ-SV), bestående av ca 5 husgr…