You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 9 m diam och intill 0.6 m h. Stenarna är 0.25-0.4 m st. Imitten är en stenfylld grop, 2x2 m (NNV-SSÖ). I SV delen är enförsäkning i omedelbar anslutning till gropen i mitten.Stenmaterialet förefaller vara urplockat. Röset är delvisövermossat och bevuxet med sly i kanten. 4 m SV om nr 1 är: 2)Stensättning, närmast rund, 10 m diam och 0.4 m h. Lättövermossad fyllning av 0.2-0.6 m st stenar.…