You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Plats med tradition

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0.5 m h. Delvis övertorvadfyllning av 0.4-0.9 m st stenar. I S, till drygt hälften,kantkedja, 0.2-0.6 m h av 0.5-1.3 m l block. Från NÖ kanten av nr1 går: 2) Stensträng, ca 225 m l, fördelad på två avsnitt, varavdet i V (utgående från nr 1) är ca 150 m l (VSV-ÖNÖ-Ö-SÖ) ochslutar i SÖ 10 m S om N änden av det Ö avsnittet, som är ca 75 ml (NNÖ-SSV-SSÖ). Stensträn…