You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fyndplats

Fyndplats för 1 stenyxa, närmast en trindyxa eller möjligen enstenmejsel. Den är 12 cm l, 5.1 cm br och 3.2 cm tj. Den är inteslipad och har en något oregelbunden form med en trubbig nacke.Yxan förvaras hos upphittaren Håkan Hellstrand, Västerbykil3:24.Sannolikt indikerar fyndplatsen att boplatsen RAÄ nr 166:2sträcker sig längre ned i sluttningen än vad som markerats påkartan.Se skiss i inventerin…