You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästplats

Järnframställningsplats, bestående av 2 slaggvarp, 4blästerugnar, 3 kolningsgropar och 1 hålväg.Slaggvarp, närmast bananformigt, 9 m l (SSÖ-NNV), 2-3 m br och0.1-0.3 m h. Kraftigt övertorvat, men vid provstick framkommerslagg. Varpet är dock kraftigt uppblandat med mosand. Motvarpets V kant är 2 blästerugnar, synliga som gropar närmastovala, 2-3 m l (ÖNÖ-VSV), 1 m br och 0.1-0.2 m dj. Dessa skiljs…