You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästplats

Järnframställningsplats, ca 60x60 m, bestående av 2 slaggvarp, 4blästerugnar och 4 kolningsgropar.Slaggvarp, bananformigt, 8 m l, 3-3.5 m br och 0.5 m h (SÖ-NV).Kraftigt övertorvat, men vid provstick framkommer rikligt medslagg. Mot varpets NÖ kant är 2 blästerugnar, synliga som tvågropar, närmast ovala, 2-2.5 m l, 1-1.5 m br och 0.1 m dj(NÖ-SV). Dessa skiljs åt av en vall, 2-2.5 m l, 1 m br och 0…