You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

1) Boplats, med oklar begränsning, men med en ungefärligutsträckning av 70x65 m (N-S). Inom området tillvaratogs 2kvartsavslag (?) och 6 slagna kvartsstycken (?).Dessutom iakttogs enstaka slagna (?) kvartsycken.Tillägg enligt ATA dnr 321-3859/2000. Ark rapport utredn, för-och slutundersökning. UV Uppsala. 1997:54. Å Svedberg.2001-11-02/gl (?):V om nr 1 är:2) Boplatslämning, kabeldragning. Fynd av …